Αίτηση για Παρατηρήσεις κατά το 2012


Ο χρόνος παρατηρήσεων με τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου Σκίνακα για την περίοδο Μάιος έως Οκτώβριος 2012 έχει ήδη διανεμηθεί σε ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και σε ερευνητές από το εξωτερικό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης παρατηρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το skinakas@physics.uoc.gr.