Μειωτής Εστιακής Απόστασης- Φασματογράφος Σχισμής

 

front_focal_reducer.jpg (35073 bytes)

Εμπρόσθια όψη

Ο Μειωτής Εστιακής Απόστασης είναι εγκατεστημένος στο τηλεσκόπιο των 1.3 μ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά δύο διαφορετικούς τρόπους:

1. Με χρήση για απεικόνιση η εστιακή απόσταση του συστήματος μειώνεται κατά ένα παράγοντα 1.87, αυξάνοντας κατά ίσο παράγοντα την επιφάνεια απεικόνισης του ουρανού πάνω στη CCD. Ένας Εναλλάκτης Φίλτρων με 6 θέσεις είναι ενσωματωμένος στον Μειωτή Εστιακής Απόστασης.
Η λίστα με τα διαθέσιμα φίλτρα βρίσκεται εδώ

 

2. Με χρήση για φασματοσκοπία ένα ανακλαστικό φράγμα περίθλασης εισάγεται στην παράλληλη δέσμη φωτός. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά φράγματα περίθλασης, η ανάλυση κυμαίνεται από  0.57Å/pixel έως  4Å/pixel χρησιμοποιώντας κάμερα CCD με διάσταση εικονοστοιχείου (pixel) 13.5 μm. Στη διάταξη αυτή περιλαμβάνεται και ένας Εναλλάκτης Φραγμάτων Σχισμής ο οποίος διαθέτει 6 θέσεις και σχισμές εύρους: 80μm, 160μm, 320μm and 640μm. 

left.jpg (516548 bytes)

Πλάγια όψη

 

Στον φασματογράφο σχισμής εχει τοποθετηθεί μια ikon-L 2048X2048 CCD camera.

 

GRATINGS FOR THE FOCAL REDUCER

Lines/mm

Blaze

Wavelength (nm)

Wavelength in1.order

for max. Intensity

Dispersion (Å/mm) Mounted
3600 250 231 25.41 No
2400 430 397.3 37.8 Yes
1302 550 508.1 70.44 Yes
1302 480 443.5 70.27 Yes
1200 700 646.7 76.39 Yes
651 530 489.7 137.6 Yes
600 750 692.9 150.8 Yes
600 500 461.9 148.4 Yes
325.5 550 508.1 269.0 No
325.5 430 397.3 267.3 Yes
162.75 500 461.9 529.1 No