Εκπαίδευση φοιτητών στην αστρονομία


Οι εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου Σκίνακα χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την εκπαίδευση των φοιτητών στην Αστρονομία. Μεγάλος αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αξιοποιεί τις ξεχωριστές δυνατότητες που προσφέρονται,  συμμετέχοντας ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται σε παρατηρήσεις από τον Σκίνακα. Πράγματι σε όλα σχεδόν τα προαναφερθέντα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος προγράμματα συμμετείχαν ενεργά φοιτητές στη λήψη και ανάλυση των παρατηρήσεων. Η ανάλυση των οπτικών δεδομένων - όπου σημαντικό ρόλο παίζει η επεξεργασία αστρονομικών εικόνων -  γίνεται στο εργαστήριο Αστροφυσικής στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης  σε πολυάριθμους Η/Υ  οι οποίοι είναι στη διάθεση των φοιτητών και στους οποίους είναι εγκατεστημένα λογισμικά πακέτα επεξεργασίας αστρονομικών παρατηρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις η ανάλυση των οπτικών δεδομένων  συνδυάζεται  με ανάλυση δεδομένων που ελήφθησαν από διαστημικά τηλεσκόπια.

 

Μαθήματα Αστρονομίας Πανεπιστημιακού Επιπέδου (στα αγγλικά)

 

Μαθήματα Αστρονομίας Πανεπιστημιακού επιπέδου σε video

 

Μαθήματα Αστρονομίας σε videο για το ευρύ κοινό