Για κάθε θέμα επικοινωνήστε με:

 

Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής
Βασσιλικά Βουτών
ΤΘ 2208
ΤΚ 71003
Τηλ +30 2810394238
Fax +30 2810394240
skinakas@physics.uoc.gr