Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής
Βασσιλικά Βουτών ,ΤΘ 2208 ,ΤΚ 71003
Τηλ +30 2810 39 42 38
Fax +30 2810 39 42 40
skinakas[at]@physics.uoc.gr