Η Κάμερα Κοντινού Υπερύθρου αποτελείται από ένα δέκτη HgCdTe, 1024 x 1024 με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) 18,5 μm (Rockwell Science Center, Inc.). Το οπτικό σύστημα είναι τροποποίηση του σχεδίου Offner με τελική ανάλυση απεικόνισης με το 1,3 μ τηλεσκόπιο του Σκίνακα, 0,38’’ ανά pixel (Πεδίο Απεικόνισης 6,5 τετραγ. λεπτά της μοίρας/ 6,5’ x  6,5’).
Το σύστημα είναι ευαίσθητο στη φασματική περιοχή από 1,0 – 2,4 μm με επιλογή από μία σειρά φίλτρων μεγάλου εύρους διάδοσης (J 1250, H 1635, Ks 2150) και μίας ομάδας στενού εύρους (FeII 1644, H-2 2122, H-2 2144, BrG 2166, CO 2295).

 robodetail

Χαρακτηριστικά Φίλτρων

Description

Center Wavelength/ FWHM

Filter Wheel

FeII 1644/17 nm Filter Wheel 1
H-2 2122/22 nm Filter Wheel 1
H-2 2144/22 nm Filter Wheel 1
BrG 2166/22 nm Filter Wheel 1
CO 2295/231 nm Filter Wheel 1
J 1250/160 nm Filter Wheel 2
H 1635/290 nm Filter Wheel 2
Ks 2150/320 nm Filter Wheel 2