Τηλεσκόπιο 1.3μ

Οπτικό σύστημα: τροποποιημένο Ritchey-Chrétien

 • Διάμετρος κυρίου κατόπτρου: 129 εκ.
 • Διάμετρος δευτερεύοντος κατόπτρου: 45 εκ.
 • Κεντρική οπή κυρίως κατόπτρου: 35 εκ.
 • Απόσταση μεταξύ κυρίως και δευτερεύοντος κατόπτρου: 245.34 εκ.
 • Εστιακή απόσταση: 985.7 εκ.
 • Εστιακός λόγος: 7.64
 • Κατασκευαστής Carl Zeiss Oberkochen

Στήριξη Ισημερινού τύπου

 • Ηλεκτρονική λειτουργία μέσω Η/Υ
 • Κατασκευαστής DFM Engineering

Αυτόματη Οδήγηση Τηλεσκοπίου

 • Off-axis σύστημα Αυτόματης Οδήγησης τηλεσκοπίου
 • Κατασκευαστής Baader Planetarium
 • Ψηφιακή κάμερα CCD, μοντέλο STT-1603, SBIG

Τηλεσκόπιο 0.6μ

Οπτικό Σύστημα τύπου Cassegrain

 • Διάμετρος κυρίου κατόπτρου: 60 εκ.
 • Διάμετρος δευτερεύοντος κατόπτρου: 20.3 εκ.
 • Εστιακή απόσταση: 480 εκ.
 • Εστιακός λόγος: 8
 • Πεδίο: 0.33o x 0.33o
 • Κατασκευαστής: Astrooptik Keller

Στήριξη Γερμανικού τύπου

 • Ηλεκτρονική λειτουργία μέσω Η/Υ και διαδικτύου
 • Κατασκευαστής K140 Michael Knopf

Αυτόματη Οδήγηση Τηλεσκοπίου

 • Σύστημα Αυτόματης Οδήγησης τηλεσκοπίου
 • Συγχρονισμός με θόλο 5.3μ από Baader Planetarium
 • Ψηφιακή κάμερα CCD, μοντέλο ST-10ΧΜΕ, SBIG

Τηλεσκόπιο 0.3μ Ευρέως Πεδίου

Οπτικό Σύστημα τύπου Schmidt – Cassegrain

 • Διάμετρος: 30 εκ.
 • Εστιακή απόσταση: 94 εκ.
 • Εστιακός λόγος: 3.2
 • Πεδίο: 3o
 • Κατασκευαστής Lichtenknecker Optics

Στήριξη Γερμανικού τύπου

 • Ηλεκτρονική λειτουργία μέσω Η/Υ
 • Κατασκευαστής Eckard Alt

Αυτόματη Οδήγηση Τηλεσκοπίου

 • Σύστημα Αυτόματης Οδήγησης τηλεσκοπίου με χρήση βοηθητικού τηλεσκοπίου Vixen 10 εκ.
 • Ψηφιακή κάμερα CCD, μοντέλο ST-8, SBIG