Το RoboPol είναι ένα εξειδικευμένο πολωσίμετρο οπτικού φωτός, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για το τηλεσκόπιο των 1.3m του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα και εγκαταστάθηκε την άνοιξη του 2013. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Κοινοπραξία RoboPol, μια διεθνή συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, το California Institute of Technology στις ΗΠΑ, το Max-Planck Institute for Radioastronomy στη Γερμανία, το Nicolaus Copernicus University στην Πολωνία, και το Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, στην Ινδία.

Το RoboPol θα χρησιμοποιηθεί κατ’αρχήν για τη μελέτη της πόλωσης της ορατής ακτινοβολίας από >100 blazars με έντονη ακτινοβολία σε ακτίνες γ, η οποία θα επιτρέψει τον έλεγχο της ορθότητας των μοντέλων της δομής και ακτινοβολίας από πίδακες ύλης που πηγάζουν από υπερ-μαζικές μελανές οπές. Επιπλέον, το RoboPol θα χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση των μαγνητικών πεδίων σε μεσοαστρικά νεφελώματα.

Το RoboPol σχεδιάστηκε με στόχους την υψηλή απόδοση και την αυτόματη λειτουργία. Το μόνο κινούμενο εξάρτημά του είναι ο εναλλακτής φίλτρων. Αντίθετα, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό οπτικών στοιχείων για να χωρίσει τα φωτόνια με ορθογώνια γραμμική πόλωση και να σχηματίσει ταυτόχρονα τέσσερα είδωλα για κάθε πηγή στην κάμερα CCD. Ο αριθμός των φωτονίων που απαρτίζουν κάθε είδωλο χρησιμοποείται για να υπολογισθεί η γραμμική πόλωση της πηγής. Αυτός ο πρωτοποριακός σχεδιασμός “τεσσάρων καναλιών” ελαττώνει σημαντικά τα συστηματικά σφάλματα. Μια μάσκα στο εστιακό επίπεδο του τηλεσκοπίου ελαττώνει το «θόρυβο» από ανεπιθύμητα φωτόνια υποβάθρου και κοντινές πηγές. Το μεγάλο οπτικό πεδίο (13’x13’) επιτρέπει τις φωτομετρικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας καταλόγους πηγών γνωστής λαμπρότητας (USNO, PTF, etc.), και την πολωσιμετρική χαρτογράφηση μεγάλων περιοχών του ουρανού.

Περισσότερες πληροφορίες, στην αγγλική γλώσσα, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οργάνου.

 robodetail robodetail robodetail robodetail

H επιστημονική ομάδα RoboPol:

Caltech: M. Balokovic, T. Hovatta, O. King, T. Pearson, A. Readhead

U. of Crete/FORTH: D. Blinov, N. Kylafis, G. Panopoulou, I. Papadakis, I. Papamastorakis, V. Pavlidou, P. Reig, K. Tassis

IUCAA: P. Khodade, C. Rajarshi, A. Ramaprakash, R. Rouneq

MPIfRE. Angelakis, I. Myserlis, L. Fuhrmann, A. Zensus

N.C.U.: K. Katarzyski, A. Kus, B. Pazderska, E. Pazderski