Η Κάμερα Κοντινού Υπερύθρου αποτελείται από ένα δέκτη HgCdTe, 1024 x 1024 με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) 18,5 μm (Rockwell Science Center, Inc.). Το οπτικό σύστημα είναι τροποποίηση του σχεδίου Offner με τελική ανάλυση απεικόνισης με το 1,3 μ τηλεσκόπιο του Σκίνακα, 0,38’’ ανά pixel (Πεδίο Απεικόνισης 6,5’ x  6,5’).
Το σύστημα είναι ευαίσθητο στη φασματική περιοχή από 1,0 – 2,4 μm με επιλογή από μία σειρά φίλτρων μεγάλου εύρους διάδοσης (J 1.250μm, H 1.635μm, Ks 2.150μm) καθώς και μίας σειράς φίλτρων στενού εύρους ([FeII] 1.644μm, H2(1-0) 2.122μm, H2(1-0 off) 2.144μm, Br-γ 2.166μm, CO(2-0 bh) 2.295μm).

 robodetail

Χαρακτηριστικά Φίλτρων

Description

Center Wavelength/ FWHM

Filter Wheel

[FeII] 1644/17 nm Filter Wheel 1
H2(1-0) 2122/22 nm Filter Wheel 1
H2(1-0 off) 2144/22 nm Filter Wheel 1
Brγ 2166/22 nm Filter Wheel 1
CO(2-0 bh) 2295/231 nm Filter Wheel 1
J 1250/160 nm Filter Wheel 2
H 1635/290 nm Filter Wheel 2
Ks 2150/320 nm Filter Wheel 2