Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής
Βασιλικά Βουτών, ΤΚ 70013
Τηλ: +30 2810 39 42 00
Email: info[at]@ia.forth.gr