Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής
Βασιλικά Βουτών, ΤΚ 70013
Τηλ +30 2810 39 42 00
Fax +30 2810 39 42 01
skinakas[at]@physics.uoc.gr & info[at]@ia.forth.gr