Διατριβές PhD

Οι ακόλουθες διδακτορικές διατριβές έχουν στηριχθεί και σε δεδομένα από παρατηρήσεις των τηλεσκοπίων του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.

 1. "Measuring star-formation rates in galaxies and their correlation with X-ray emission" (στα αγγλικά)
  Κωνσταντίνος Κουρουμπατζάκης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2021

 2. "Structure & evolution of magnetic molecular clouds: observational consequences and tests" (στα αγγλικά)
  Γεωργία Βιργινία Πανοπούλου, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2017

 3. "A multi-wavelength study of the activity in a representative sample of nearby star-forming galaxies" (στα αγγλικά)
  Αλέξανδρος Μαραγκουδάκης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2017

 4. "Activity of T Tauri type stars and objects similar to them" (στα βουλγαρικά)
  Sunay Ibryamov, Institute of Astronomy and National Astronomical Observatory, Bulgarian Academy of Sciences, Βουλγαρία, 2016

 5. "Fundamental properties of High-Mass X-ray Binaries" (στα αγγλικά)
  Ana González Galán, Depart de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Univ. de Alicante, Ισπανία 2014

 6. "Investigation of the High-Mass X-ray Binary populations in the Small Magellanic Cloud" (στα αγγλικά)
  Γρηγόρης Μαραβέλιας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2014

 7. "Galaxy Evolution in Compact Groups: an infrared perspective" (στα αγγλικά)
  Θοδωρής Μπιτσάκης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2013

 8. "Ανίχνευση και μελέτη εξωγαλαξιακών υπολειμμάτων υπερκαινοφανών σε πολλαπλά μήκη κύματος"  (στα ελληνικά)
  Ιωάννα Λεωνιδάκη, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών, 2012

 9. "Photometric monitoring of FU Orionis and EX Lupi type of objects" (στα βουλγαρικά)
  Stoyanka Peneva, Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, Βουλγαρία, 2012

 10. "Optical Observation Supernova Remnants and Intergalactic Medium Dust" (στα ελληνικά)
  Ιωάννης Αλικάκος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών, 2011

 11. "Ανίχνευση και μελέτη φαινομένων μεσοαστρικής ύλης" (στα ελληνικά)
  Σταύρος Άκρας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών, 2010

 12. "Multiwavelength Analysis of two peculiar High Mass X-ray Binaries systems: 4U 2206+54 and SAX J2103.5+4545, New Insights from INTERGRAL" (στα αγγλικά)
  Pere Blay, Dept. of Astronomy & Astrophysics, Univ. of Valencia, Ισπανία, 2006

 13. "Morphology and dynamics of spiral galaxies" (στα αγγλικά)
  Άγγελος Μισιριώτης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2001

 14. "Observation and simulation of structures in the plasma tail of a comet" (στα γερμανικά)
  by Christian Thomas Fischer, University of Braunschweig - Institute of Technology & Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Γερμανία, 2000

 15. "Κατανομή αστεριών και σκόνης σε σπειροειδείς γαλαξίες" (στα ελληνικά)
  Εμμανουήλ Ξυλούρης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών, 1999

Διατριβές Masters

Οι ακόλουθες διατριβές Masters έχουν στηριχθεί και σε δεδομένα από παρατηρήσεις των τηλεσκοπίων του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.

 1. "Μέτρηση μαγνητικού πεδίου στη περιοχή του Polaris Flare χρησιμοποιώντας δεδομένα από το όργανο Robopol" (στα αγγλικά)
  Κάτια Γκιμήση, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2022

 2. "Μέτρηση οπτικής πολωσιμετρίας σε περιοχές χαμηλής περιεκτικότητας σκόνης" (στα αγγλικά)
  Ραφαήλ Σκαλίδης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2018

 3. "Φασματική και χρονομεταβαλόμενη ανάλυση ακτίνων Χ του παλσάρ 4U1901+03 κατά τη διάρκεια μιας γιγαντιαίας έκλαμψης" (στα αγγλικά)
  Φωτεινή Μυλωνάκη, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2016

 4. "Μελέτη του μαγνητικού πεδίου και των νηματοειδών δομών στο μοριακό νέφος Polaris Flare" (στα αγγλικά)
  Ιωάννα Ψαραδάκη, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2016

 5. "Μελέτη της μεταβλητότητας του οπτικού φάσματος για διπλά συστήματα τύπου Be/X-ray" (στα αγγλικά)
  Άγγελος Νερσεσιάν, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης, 2015

 6. "Determination of the Interstellar Dust Mass in Galaxies using Deep Optical and Near-Infrared Observations" (στα αγγλικά)
  Sebastien Viaene, Dept. of Physics, University of Gent, Βέλγιο, 2012